برنا در

تیغه کرکره اپکس

bornadoor برنا در

تیغه کرکره اپکس یکی از مرغوبترین تیغه های آلومینیومی  است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی استفاده از کرکره های قدیمی منسوخ شده و کرکره های آلومینیومی جای کرکره های قدیمی را گرفته اند کرکره های آلومینیومی از نظر زیبایی و طراحی و همچنین امنیت نسبت به کرکره های قدیمی در سطح بالاتری قرار دارند. از این […]