برنا در
اکسس کنترل ۱۲۲۵

اکسس کنترل ۱۲۲۵

اکسس کنترل ۱۲۲۵ نسل جدید دستگاه های کنترل تردد است. که از طریق کارت، تگ ویا دستبند عمل می کند

Read More »