موتور توبولار دویا

موتور توبولار دویا در توان های ۸۰؛۱۰۰؛۱۲۰و ۱۴۰ نیوتن وجود دارد. از دیگر ویژگی موتور توبولار دویا صدای کم و…