تیغه هوبر

تیغه هوبر ازجمله تیغه های سنگین و با کیفیت موجود در بازار ایران است