برنا در
اکسس کنترل ۱۲۲۵

اکسس کنترل ۱۲۲۵

اکسس کنترل ۱۲۲۵ نسل جدید دستگاه های کنترل تردد است. که از طریق کارت، تگ ویا دستبند عمل می کند

Read More »
اکسس کنترل

اکسس کنترل ۱۲۲۶

اکسس کنترل ۱۲۲۶ دارای صفحه مشکی با طراحی بسیار زیبا است که با دکمه های طرح تاچ این طراحی دو

Read More »