نصب کرکره

نصب کرکره برقی

برای نصب کرکره برقی باید ابتداشاسی کشی کرکره را انجام دهیم .

برای این کار دو شاخه قوطی ۴۰در۴۰ را به ارتفاع مورد نیاز در دو طرف به صورت کاملا عمود و در یک راستا(با استفاده از شاغول ؛تراز و ریسمان این کار امکان پذیر است) محکم وثابت میکنیم.

اندازه داخل به داخل دو قوطی پس از ثابت شدن محل قرارگرفتن تیغه های کرکره است.

برش تیغه ها باید از اندازه داخل به داخل قوطی ها ۶ سانتیمتر کوتاه تر باشد

این ۶ سانتیمتر را به اصطلاح بادخور کرکره می گویند.

پس از شاسی کشی و مشخص شدن اندازه ها امکان سفارش تیغه ها وجود دارد.

تیغه ها معمولا بصورت مونتاژ شده در اختیار نصاب قرار میگیرد.

حال باید در قسمت بالای قوطی ها و به ارتفاع مورد نیاز صفحه پلیت ها را جوش دهیم

نکته مهم که باید در جوش دادن صفحه پلیت ها توجه کرداین است

که باید دو صفحه پلیت کاملا در یک ارتفاع و موازی با هم نصب شوند

برای این کار ابتدا یکی از صفحه پلیت هارا جوش داده و سپس با استفاده از شلنگ تراز محل جوش دادن صفحه دیگر را به صورت دقیق مشخص کنید و صفحه دوم را جوش دهید.

حال نوبت قرار دادن شفت در سرجای خود است این کار باید توسط دو نفر انجام گیرد.

پس از این مرحله باید تیغه ها را به شفت متصل کرد

این کار معمولا توسط پیچ های سرمته صورت میگیرد

حال نوبت نصب ریل ها می باشد

ریل ها را پس از برش زدن و فیتیله کردن درجای خود قرار دهید

و با پیچ های سرمته به قوطی ها محکم کنیدحال کرکره را داخل ریل بزنید پایین بیاید.

ریگلاژ کرکره را که در مبحثی جدا توضیح دادیم انجام دهید..

آموزش تنظیم کرکره برقی (موتورهای توبولار)

در موتورهای توبولار تنظیم کرکره باستفاده از وسیله ای شبیه آچار آلن که به آن آچار تنظیم میگویند صورت میگیرد.

هر موتور توبولار ۲ میکروسییچ شش ضلعی برای تنظیم دارد که یکی از این میکرو سوییچ ها برای تنظیم حد بالا و دیگری برای تنظیم حد پایین کرکره است بر روی هر میکروسوییچ یک علامت مثبت و یک علامت منفی وجود دارد.

اگر میکروسوییچی که مخصوص حد بالا است را به سمت علامت مثبت بچرخانید کرکره بیشتر بالا می رود .

اگر همان میکروسوییچ را به سمت علامت منفی بچرخانید کرکره کمتر بالا می رود .

با تنظیم دقیق این میکروسوییچ میتوانید حد بالای کرکره را مشخص کنید.

حال اگر میکروسوییچی که مخصوص حد پایین است را به سمت علامت مثبت بچرخانید کرکره بیشتر پایین می رود .

اگر آن را به سمت علامت منفی بچرخوانید کرکره کمتر پایین می رود.

با تنظیم دقیق این میکروسوییچ میتوانید حد پایین کرکره را مشخص کنید.

نکته مهم در ابتدای تنظیم موتورهای توبولار این است که میکروسوییچ های تنظیم حد بالا و پایین از نظر ظاهری با هم تفاوتی ندارند و باید با آزمون و خطا آن ها را مشخص کرد.

برای این کار بهتر است یکی از میکروسوییچ ها رو به سمت علامت منفی بچرخانید حال کرکره یا کمتر بالا می رود یا کمتر پایین می رود و میکروسوییچ ها مشخص می شوند..