برنا در
نصب کرکره

نصب کرکره برقی

برای نصب کرکره برقی باید ابتداشاسی کشی کرکره را انجام دهیم . برای این کار دو شاخه قوطی 40در40 را

Read More »