برنا در

نصب کرکره برقی

نصب کرکره

برای نصب کرکره برقی باید ابتداشاسی کشی کرکره را انجام دهیم .

برای این کار دو شاخه قوطی 40در40 را به ارتفاع مورد نیاز در دو طرف به صورت کاملا عمود و در یک راستا(با استفاده از شاغول ؛تراز و ریسمان این کار امکان پذیر است) محکم وثابت میکنیم.

اندازه داخل به داخل دو قوطی پس از ثابت شدن محل قرارگرفتن تیغه های کرکره است.

برش تیغه ها باید از اندازه داخل به داخل قوطی ها 6 سانتیمتر کوتاه تر باشد

این 6 سانتیمتر را به اصطلاح بادخور کرکره می گویند.

پس از شاسی کشی و مشخص شدن اندازه ها امکان سفارش تیغه ها وجود دارد.

تیغه ها معمولا بصورت مونتاژ شده در اختیار نصاب قرار میگیرد.

حال باید در قسمت بالای قوطی ها و به ارتفاع مورد نیاز صفحه پلیت ها را جوش دهیم

نکته مهم که باید در جوش دادن صفحه پلیت ها توجه کرداین است

که باید دو صفحه پلیت کاملا در یک ارتفاع و موازی با هم نصب شوند

برای این کار ابتدا یکی از صفحه پلیت هارا جوش داده و سپس با استفاده از شلنگ تراز محل جوش دادن صفحه دیگر را به صورت دقیق مشخص کنید و صفحه دوم را جوش دهید.

حال نوبت قرار دادن شفت در سرجای خود است این کار باید توسط دو نفر انجام گیرد.

پس از این مرحله باید تیغه ها را به شفت متصل کرد

این کار معمولا توسط پیچ های سرمته صورت میگیرد

حال نوبت نصب ریل ها می باشد

ریل ها را پس از برش زدن و فیتیله کردن درجای خود قرار دهید

و با پیچ های سرمته به قوطی ها محکم کنیدحال کرکره را داخل ریل بزنید پایین بیاید.

ریگلاژ کرکره را که در مبحثی جدا توضیح دادیم انجام دهید..

انواع جک پارکینگی

انواع ریموت